Czesne

TERMINY REKRUTACJI  DO PRZEDSZKOLA MAŁY NEWTONEK

 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 21 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola będą mogli wypełniać DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 w roku szkolnym 2023/2024, a po jej wypełnieniu  i  podpisaniu  składamy do nauczyciela.

!  Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Po ustalonej liczbie miejsc rekrutacyjnych, kolejnym etapem naboru będzie składanie przez rodziców WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2023/2024.

Przyjmowanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminach  od 01 MARCA 2023 r. do 31 marca 2023 r.
(wnioski z załącznikami należy pobrać z zakładki Rekrutacja 2023/2024 po wypełnieniu przynosimy do przedszkola)

Rodziców zapisujących dzieci do przedszkola zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zamieszczonym w zakładce Rekrutacja 2023/2024, który zawiera wszelkie niezbędne dokumenty, komunikaty oraz wyjaśnienia.

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji zamieszczane będą sukcesywnie na stronie przedszkola.

 

 

mgr Anna Tekieli

Dyrektor przedszkola

 

 

ZAPISY

w celu zapisania dziecka do przedszkola, należy wypełnić formularz, w przypadku braku miejsca w Naszej Placówce, Państwa Dziecko wpisane zostaje na listę, w celu dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

WPISOWE:0 ZŁ


MIESIĘCZNE CZESNE:

Czesne 0 zł do 5h dziennie / powyżej 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

CATERING

- za dzień: 18 zł

I śniadanie - 2 zł,
II śniadanie - 1,50 zł,
obiad - 13 zł,
podwieczorek 1,50 zł,)

Opłaty prosimy dokonywać do dnia 3-ciego  każdego miesiące na rachunek bankowy:
Bank Pekao: 22124044321111001071983856
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko Dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Czesne zawiera:

 • pobyt dziecka w godz. od 7.00 do 17.00
 • codzienne zajęcia dydaktyczne
 • codzienne zajęcia muzyczne i plastyczne
 • Bio zakręceni- zajęcia ekologiczne -1 raz w miesiącu
 • Kuchcikowo-warsztaty kulinarne- 1 raz w miesiącu
 • Klub Małego Artysty-zajęcia plastyczne
 • Chodź, opowiem Ci bajeczkę-bajkoterapia
 • Widzę, słyszę, czuję-tajemnice zmysłów
 • Klub Małego Podróżnika- 1 raz w miesiącu,
 • Klub Szalonego Naukowca - 1 raz w miesiącu,
 • Imprezy okolicznościowe: ( Mikołajki,  Bal karnawałowy, Dzień Babci i
 • Dzień Dziadka, Dzień Dziecka i wiele innych)

 

Newtonek.pl