Adaptacja

Adaptacja krok po kroku.


Przekroczenie progu przedszkola to etap przełomowy nie tylko dla naszych dzieci, ale i dla nas samych. Pierwsze dni, czasem tygodnie, w których nasz maluszek utożsamia się z nową rolą przedszkolaka, wiążą się z ogromnym stresem odreagowywanym najczęściej płaczem.

Dlatego ważne jest, by jak najwcześniej pozwolić na stworzenie więzi między dzieckiem a nauczycielem, ograniczając towarzyszący strach przed rozstaniem do minimum. Uczestnictwo w dniach adaptacyjnych pozwala zarówno dziecku, jak i nam samym poznać nowe środowisko. Nasza pociecha ma czas na zaznajomienie się z nowymi przestrzeniami, ciociami i wytworzenie przyjaznej atmosfery. Dajemy jej czas na „wdrożenie się” w nową społeczność, by ten pierwszy krok kojarzony był z dobrą zabawą a nie łzami…

Kochani Rodzice, by ułatwić Dziecku adaptację:

racjonalnie podejmujcie decyzje, pozytywnie mówcie o przedszkolu i osobach, jakie tam spotyka, pozwólcie Dziecku poznać jego miejsce zabaw, umożliwcie Dziecku kontakt z innymi dziećmi, pozwólcie Dziecku być samodzielnym,
dajcie Dziecku możliwość przebywania z innymi dorosłymi bez mamy, dajcie Dziecku czas, by mogło przyzwyczaić się do przedszkola ustalcie jasne reguły i bądźcie konsekwentni w ich przestrzeganiu, akceptujcie Dziecko i wspierajcie, kiedy tego potrzebuje, nie przedłużajcie rozstania – Dziecko przestanie płakać, poświęcajcie Dziecku swój wolny czas, ujednolićcie Dziecku czas w domu i w przedszkolu.

Adaptację utrudniają:

 • niepewność decyzji,
 • brak zaufania do placówki, personelu,
 • wyrzuty sumienia, niepokój, lęk,
 • nieznajomość placówki,
 • traktowanie Dziecka przedmiotowo,
 • Brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi,
 • nadopiekuńczość, wyręczanie Dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,
 • „rzucenie na głęboką wodę” – pełen wymiar godzin pobytu Dziecka w przedszkolu,
 • straszenie przedszkolem, ciociami w przedszkolu,
 • pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie się, brak czasu dla Dziecka,
 • brak zrozumienia dla trudnych zachowań Dziecka, obrażanie się na Dziecko, odrzucanie.
Newtonek.pl