Ramowy plan dnia

7:00 – 8:30     SCHODZENIE SIĘ DZIECI:
zabawy twórcze – dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne;
praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka;
przygotowanie pomocy do zajęć;
ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe – przy muzyce, ze śpiewem.

8:15 – 8:30    PRZYGOTOWANIE DO I ŚNIADANIA:
czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8:30 – 9:00    ŚNIADANIE:
kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9:00 – 11:00         ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA  W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH, ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:
edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

10:15 – 10:30    PRZYGOTOWANIE DO II ŚNIADANIA:
czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

10:30 – 10:45    II ŚNIADANIE
kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

10:45 – 12:00    AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA
(w sali lub ogrodzie):
zabawy i gry sportowe (ćwiczenia kształtujące postawę),
spacery i wycieczki (obserwacje przyrodnicze, prace w ogródku),
imprezy  okolicznościowe.

12:00 – 12:15    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:
doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12:15 – 12:45    OBIAD:
ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się, nauka mycia zębów.

12:45 – 15:00     ODPOCZYNEK POOBIEDNI:
Dzieci młodsze: leżakowanie – słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.
Dzieci starsze: zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, kontynuacja zajęć edukacyjnych, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne.

15:00 – 15:15    PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU:
czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15:15  - 15:30    PODWIECZOREK:
kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

15:30 – 17:00     ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:
zabawy integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym), rozchodzenie się dzieci.

Newtonek.pl