Plan dnia

7.00 -  8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI :
zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/, praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka, przygotowanie pomocy do zajęć, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem/.

8.30 - 8.45 PRZYGOTOWANIE  DO  ŚNIADANIA:
czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.45 - 9.15 ŚNIADANIE:

kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30 - 11.00 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH , ZGODNYCH  Z  REALIZOWANĄ  PODSTAWĄ  PROGRAMOWĄ:

edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

11.00 -12.15 AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA / w sali lub ogrodzie /:

zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,
spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/,imprezy okolicznościowe.

12.15 - 12.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12.30 -13.00 OBIAD:

ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

13.00 –14.45 ODPOCZYNEK  POOBIEDNI:

Dzieci młodsze:leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,
Dzieci starsze: zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,

kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne /praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie/,zajęcia dodatkowe.

14.45 - 15.00 PRZYGOTOWANIE  DO  PODWIECZORKU:

czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15.00 - 15.30 PODWIECZOREK:

kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

15.30 - 17.30 ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECKA:

integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka /kompensowanie deficytów
rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym/,
obserwacje przyrodnicze  /w sali i w ogrodzie /.