Ekipa Newtonka

Kadra patrząca na świat oczami dziecka!


Państwa Dziećmi zaopiekuje się kreatywna i wykwalifikowana kadrą pedagogiczna. Pracę opiekunek wspierać będzie  pielęgniarka. Jej zadania to szczególne czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz działania związane z profilaktyką zdrowia.  Nasz zespół jest niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem będziemy wdrażać najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań dzieciaczków, zapewnimy im profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Wśród Naszej kadry znajdą się także osoby z wykształceniem logopedycznym, które codziennie będą doskonaliły aparat mowy Naszych Przedszkolaków dzięki zajęciom profilaktycznym, konsultując z rodzicami zauważone nieprawidłowości. Zaś psycholog skupi się na warsztatach rozwojowych, wspierając kadrę pedagogiczną poradami, a także udzielając Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych.

 

Anna Tekiei Dyrektor
Mgr Anna Tekieli - Dyrektor placówki

Jestem osobą żywiołową, spontaniczną i niezwykle kreatywną. Kocham dzieci ,a praca z nimi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale  przede wszystkim wielką radością. Przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel w krakowskich szkołach i przedszkolach.Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Akademii Pedagogicznej ,gdzie uzyskałam dyplom nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Od najmłodszych lat poznawałam tajemnice świata muzyki, śpiewu i gry na instrumentach. Ukończyłam Szkołę Muzyczną I i II stopnia oraz Studium Wokalno-Aktorskie. Wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji ugruntowałam na Podyplomowych Studiach z zakresu Zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi. Ponieważ człowiek całe życie się uczy,  stara się podnosić swoje kwalifikacje ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Moje motto przewodnie w pracy z dziećmi to słowa Janusza Korczaka:


  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

 

 


anna ciolkowska snowywhite
Mgr Anna Ciołkowska

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca w przedszkolu to niezwykła przygoda, rozwija umysł, otwiera zamknięte dawno drzwi do fantazji i zabawy. Uczy widzieć świat oczami dziecka. Nauczycielem wychowania przedszkolnego jestem już czwarty rok, wciąż jednak dzieci zadziwiają mnie w swojej naturalności, otwartości, przyjaznym nastawieniu.

W mojej pracy pomagają mi pomysłowość i uśmiech, wrażliwość na piękno przyrody, którą to chcę zarażać dzieci, wrażliwość na sztukę teatralną i literaturę dziecięcą.

Wiele można by pisać o pracy, o dzieciach, jedno jest pewne... wybór bycia nauczycielem przedszkola nie byłby trafnym, gdybym sama nie potrafiła czasem stać się dzieckiem.

 

 

 


anna licholatAnna Lichołat

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna i pedagogika specjalna - surdopedagogika. Obecnie dokształcam się na studiach magisterskich - kierunek terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Nauka w Szkole Muzycznej I-go stopnia na fortepianie dostarczyła mi umiejętności które wykorzystuje w mojej pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas studiów, pracując w przedszkolu. Czas spędzony z dziećmi daje mi wiele przyjemności, radości oraz satysfakcji.

"Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie" (Julian Ejsmond).

Bardzo lubię czytać książki i podróżować.


 Dorota DąbrowskaMgr Dorota Dąbrowska

Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kończąc kierunek techniczny, ale od zawsze ciągnęło mnie do dzieci, dlatego też ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie.
Praca z dziećmi była moim niedoścignionym marzeniem, które spełniało się stopniowo, począwszy od opiekunki dziecięcej, poprzez pomoc przedszkolną, kończąc na wychowawcy. Jednak najważniejsze doświadczenie zdobyłam jako mama, której każdy dzień jest wyzwaniem. Jestem zwariowaną osobą, która przyciąga do siebie dzieci jak magnes. W pracę z dziećmi wkładam całe swoje serce i jeszcze więcej duszy, a dewizą, która mi towarzyszy są słowa Phila Bosmansa: „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”


Monika WydraMgr Monika Wydra - nauczyciel wspomagający
Jestem pedagogiem specjalnym oraz wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie gdzie ukończyłam specjalizację -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  Akademii Ignatianum w Krakowie –  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Akademii Techniczno – Humanistycznej – pedagogika – praca socjalna.
Doświadczenia zawodowe zdobyłam w przedszkolach specjalnych,PCK gdzie prowadziłam zajęcia z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach usług SUO oraz poradniach psychologiczno – pedagoicznych. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy w Fundacji Synapsis w Warszawie oraz Fundacji Pomoc Autyzm  związane z  diagnozą, terapią i wsparciem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin. W przedszkolu prowadzę zajęcia indywidualne oraz  wsparcie  grupowe dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Współpracuję z Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Krakowie, gdzie prowadzę treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W pracy   zawodowej interesuję się rozwojem atypowym dzieci, głównie ze spektrum autyzmu. Zamierzam w przyszłości poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę  kształcąc się na kierunku psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na SWPS w Katowicach.

 


Justyna Was
Justyna Wąs - nauczyciel wspomagający

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia.
Od zawsze interesowała mnie psychika człowieka, problemy z nią związane oraz sposoby na radzenie sobie z nimi.  Uważam, że do każdego problemu trzeba podchodzić indywidualnie.
Z chęcią uczestniczę w szkolenia oraz konferencjach, aby poszerzać wiedzę. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia w szczególności, kiedy widzę rozwój dziecka.

Poza pracą uwielbiam podróżować.
„Nie oczekuj, że twoje dziecko będzie takim, jakim ty chcesz żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie tobą.”  Janusz Korczak

 

 


Agnieszka Jagielska
Agnieszka Jagielska - logopeda.

Jestem osobą cierpliwą, dla której praca z dzieckiem jest ciągłym wyzwaniem. Praca logopedy jest zawodem kreatywnym i wymaga ciągłego doskonalenia się, w związku z tym stale podnoszę swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach. Obecnie jestem w trakcie studiów kwalifikacyjnych podyplomowych dla logopedów na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Bliskie jest mi holistyczne podejście do pacjenta, dlatego istotna jest dla mnie współpraca ze specjalistami, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do efektywności terapii logopedycznej. Każdy dzień wypełnia mi praca z dziećmi w moim Gabinecie Logopedycznym Pan Maluśkiewicz. Uwielbiam kontakt z dziećmi i dynamiczną pracę - terapia wymaga mnóstwa energii, ciągle stawia nowe wyzwania, zmusza do poszukiwań. Każdy sukces moich pacjentów daje mi ogromną radość i satysfakcję.

 

 Beata Hyrc- nayczuciel wspomagajacy


Monika Pieńkowska- pooc nauczyciela